ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 09.01.2018

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΛΑΤΕΙΑ <<ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ>> ΣΤΗ ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΧΡΙ Η ΩΡΑ 10:00 ΤΗΣ 05.02.2018.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ

<<ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑ>> Η <<ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ>>

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΤΕΙΝΕΣΘΕ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ ΣΤΟ ΤΗΛ: 99447237 Η ΣΤΟ ΦΑΞ: 26332392