Εσωτερικά και εξωτερικά της εκκλησίας της Παναγίας της Χρυσελεούσης

Πλακόστρωση ,φωτισμός ,κατασκευή ράμπας ,κατασκευή καινούριων σκάμνων, επιδιόρθωση του εικονοστασίου , επιδιόρθωση του γυναικωνίτη , εξωραϊσμός , εσωτερικά και εξωτερικά της εκκλησίας της Παναγίας της Χρυσελεούσης , σοβάτισμα και μπογιάντισμα όλης της εκκλησίας