Οικονομική βοήθεια και συμπαράσταση

Οικονομική βοήθεια και συμπαράσταση σε πυρόπληκτο κάτοικο της κοινότητος μας.