Καθαρισμός δρόμων της κοινότητας

Καθαρισμός δρόμων της κοινότητας ,καθαρισμός του ποταμού της <<ΦΟΝΗΣ>>στο Κεφαλόβρυσο.