Ίδρυση χορευτικού ομίλου Νεολαίας Κρήτου-Τέρρας.

Ίδρυση χορευτικού ομίλου Νεολαίας Κρήτου-Τέρρας.