Διοργάνωση φεστιβάλ για ψυχαγωγία

Διοργάνωση φεστιβάλ για ψυχαγωγία ,γνωριμία και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ αποδήμων, χωριανών και φίλων της κοινότητας.