Εισφορά οικονομικής βοήθειας

Εισφορά οικονομικής βοήθειας για αγορά και αντικατάσταση παλιάς τουρμπίνας νερού στην κοινότητα.