Επιδιόρθωση Δημοτικού Σχολείου

Επιδιόρθωση Δημοτικού σχολείου ,ίδρυση του Κέντρου Περιβαλλοντικών Μελετών ,κατασκευή επιπρόσθετων αιθουσών διδασκαλίας, κατασκευή δωματίων φιλοξενίας και διαμονής μαθητών σε συνεργασία με το Σχέδιο Λαόνας.