Διόρθωση ,βάψιμο της εκκλησίας Χρυσελεούσης.

Παλαιά Φωτογραφία της εκκλησίας Χρυσελεούσης

Παλαιά Φωτογραφία της εκκλησίας Χρυσελεούσης

Φωτογραφία της εκκλησίας Χρυσελεούσης (2010)