Στόλισμα του επιταφίου

Στόλισμα του επιταφίου και αγορά λουλουδιών σχεδόν κάθε χρόνο .